Zasoby ludzkie, obsługa działu kadr i płac — Żywiec

kalendarz i kalkulator

Oferujemy usługi związane z zasobami ludzkimi, obsługą działu kadr i płac dla klientów z Żywca oraz okolicznych miejscowości. Obsługujemy małe i średnie przedsiębiorstwa, fundacje, stowarzyszenia i wiele innych współpracując z nimi na zasadzie outsourcingu.

Mogą Państwo powierzyć nam obsługę poszczególnych działów w firmie, a my zajmiemy się wypełnianiem dokumentacji, wdrażaniem przepisów prawa z zakresu rachunkowości i podatków czy rozliczeniami.

To pozwoli Wam zaoszczędzić czas i środki, których wymagałoby utworzenie działu kadr i płac w strukturach firmy. Pozyskane w ten sposób oszczędności będziecie mogli przeznaczyć na dowolny cel — inwestycje, rozwój firmy i wiele innych.

Współpraca z nami ma elastyczny charakter, dlatego jej zakres dopasujemy do indywidualnych potrzeb. W każdym wypadku gwarantujemy bezpieczeństwo przekazywanych nam danych i dyskrecję, których wymagają procedury związane z finansami oraz informacjami na temat pracowników.

 

Obsługa działu kadr i płac — jakie usługi świadczymy?

Prowadzenie listy płac, czyli dokumentu zawierającego wysokości wynagrodzeń oraz kosztów wszystkich obciążeń publicznoprawnych (składki ZUS i podatek dochodowy) ponoszonych na rzecz zatrudnionych na umowę o pracę pracowników, nie należy do ustawowych obowiązków pracodawcy. Tworzenie takiego dokumentu wprowadza jednak większą przejrzystość w dokumentach firmy. Nasze biuro rachunkowe oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie kadr i płac, czyli prawnych i finansowych aspektów zarządzania personelem. Oferta obejmuje, poza tworzeniem listy płac, m.in. prowadzenie akt osobowych pracowników oraz tworzenie list wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych. Nasze działania w obszarze kadr i płac prowadzone są w oparciu o przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i stanowią naturalne uzupełnienie oferty z zakresu księgowości. Poniżej przedstawiamy dokładną listę usług świadczonych na tych polach:

 • prowadzenie na podstawie dostarczonych dokumentów akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy,
 • prowadzenie na podstawie dostarczonych dokumentów umów cywilnoprawnych jak umowy zlecenia, o dzieło , których stroną jest Klient,
 • naliczanie i sporządzanie list płac – wynagrodzeń ze stosunku pracy (w tym obliczanie wynagrodzeń chorobowych, zasiłków ZUS) oraz list wynagrodzeń z ww. umów cywilnoprawnych, a na tej podstawie prowadzenie kartotek wynagrodzeń, obliczanie miesięcznych zaliczek od wypłaconych wynagrodzeń zarówno ze stosunku pracy, jak też z ww. umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie rocznych PIT-11/40; PIT-4R,
 • zgłoszenia i wyrejestrowania do i z ubezpieczeń na podstawie dostarczonych dokumentów, sporządzanie miesięcznych raportów i deklaracji ZUS, przekaz elektroniczny dokumentów do ZUS-u.

uścisk dłoni

Oferujemy również usługi związane z obsługą zasobów ludzkich, czyli różnego rodzaju czynności odnoszące się do procesu zatrudnienia pracowników, spraw finansowych związanych ze stosunkiem pracy, a także kontaktów z urzędami i różnego rodzaju instytucjami. W związku z tym oferujemy również obsługę ZUS, a także kontaktowanie się w Państwa imieniu z takimi instytucjami jak Inspekcja Pracy, Urząd Skarbowy etc.

 

Specjalista do spraw kadr i płac — jakie obowiązki realizuje?

Zakres zadań i czynności specjalisty ds. kadr i płac obejmuje m.in. :

 • dokumentację związana z zatrudnieniem oraz prowadzeniem akt pracowniczych
 • umowy o pracę, aneksy
 • inne dokumenty wymagane załączenia do akt
 • wnioski urlopowe, zwolnienia lekarskie, świadczenia chorobowe
 • dokumentacja związana z przebiegiem zatrudnienia w tym przygotowywanie list płac, prowadzenie kartoteki wynagrodzeń, zgłoszenia do ubezpieczeń , naliczanie składek oraz podatków od wynagrodzeń,
 • informowanie kierownictwa jednostki o przestrzeganiu terminów wykonywania okresowych badań lekarskich czy szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przy umowach cywilno-prawnych – dokumentację związaną z ubezpieczeniem oraz rozliczeniem rachunku do umowy w zakresie ZUS i podatku z ww tytułu
 • dokumentacja związana z zakończeniem zatrudnienia, umowy;
 • PFRON – jeżeli wystąpi w jednostce
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – jeżeli wystąpi

 

Specjalista do spraw kadr i płac, który zajmie się obsługą Państwa przedsiębiorstwa, to doświadczony pracownik, który ma rozległą wiedzę z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, prawa podatkowego z tym związanego, BHP. Dzięki temu skrupulatnie, rzetelnie i terminowo realizujemy dla Was usługi, pozwalające zadbać o klarowną sytuację pracowników i tworzenie dobrych praktyk w przedsiębiorstwie.

 

Dlaczego warto dbać o dobre praktyki w kontekście zasobów ludzkich i obsługi działu kadr oraz płac?

Człowiek jest najcenniejszym elementem struktury firmy lub organizacji. Zatrudnieni w danej jednostce zapewniają nieustanny rozwój przedsiębiorstwa — wpływają na jego wizerunek na rynku, a także na to, jak firma oraz świadczone przez nią usługi są postrzegane wśród klientów.

Troska o dobrostan pracowników wpływa więc pośrednio na wydajność firmy, jej wyniki finansowe oraz rozwój. Co więcej, rzetelne wypełnianie przez pracodawcę obowiązków, nałożonych przez prawo, pozwala uniknąć konsekwencji wynikających z zaniedbań w tym zakresie.

Jeśli chcecie Państwo zadbać o wizerunek firmy i zapewnić pracownikom korzystne warunki do rozwoju, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Zadbamy o aspekty formalne, zgodność podejmowanych działań z prawem i kontakty na linii przedsiębiorstwo-urzędy oraz instytucje.