Obsługa rozliczeń z ZUS — Żywiec

Oferujemy obsługę rozliczeń z ZUS dla klientów z Żywca oraz okolicznych miejscowości. W ramach naszej działalności zapewniamy m.in. dopełnianie formalności związanych z zatrudnieniem pracowników, a także ubezpieczeniem społecznym pracodawcy. Kontaktujemy się z urzędami, wdrażamy w struktury firm zmiany zachodzące w przepisach, abyście Państwo zawsze byli na bieżąco.

Przedsiębiorstwa różnią się od siebie pod wieloma względami — branży, grupy docelowej, planów krótko i długoterminowych, ale również w kontekście dobrych praktyk w zatrudnianiu czy polityce socjalnej. Uwzględniamy specyfikę polityki firmy, dostosowując nasze usługi do Państwa potrzeb.

Na każdym etapie współpracy zapewniamy dyskrecję i rzetelność. Dane, dotyczące finansów i pracowników, mają wrażliwy charakter. W związku z tym gwarantujemy ich należytą ochronę, aby nie przedostały się w niepowołane ręce. Współpracując z nami, możecie czuć się bezpiecznie — dbamy o aspekty formalne, ochronę danych osobowych i skrupulatność realizowanych obowiązków.

 

Obsługa rozliczeń z ZUS — jakie usługi świadczymy?

W ramach rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oferujemy m.in.:

  • prowadzenie na podstawie dostarczonych dokumentów akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy,
  • prowadzenie na podstawie dostarczonych dokumentów umów cywilnoprawnych jak umowy zlecenia, o dzieło , których stroną jest Klient,
  • naliczanie i sporządzanie list płac – wynagrodzeń ze stosunku pracy (w tym obliczanie wynagrodzeń chorobowych, zasiłków ZUS) oraz list wynagrodzeń z ww. umów
  • cywilnoprawnych, a na tej podstawie prowadzenie kartotek wynagrodzeń, obliczanie miesięcznych zaliczek od wypłaconych wynagrodzeń zarówno ze stosunku pracy, jak też z ww. umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie rocznych PIT-11/40; PIT-4R,
  • zgłoszenia i wyrejestrowania do i z ubezpieczeń na podstawie dostarczonych dokumentów, sporządzanie miesięcznych raportów i deklaracji ZUS, przekaz elektroniczny dokumentów do ZUS-u.

Oferujemy również szereg innych usług związanych z obsługą księgowo-kadrową małych, średnich przedsiębiorstw, spółek czy fundacji. Zajmujemy się m.in. sporządzaniem sprawozdań GUS. Przygotowujemy dokumenty zgodnie z wymogami prawnymi, a następnie dostarczamy je do właściwej organizacji. Opracowujemy również raporty i korekty wcześniej złożonych sprawozdań.

Niezależnie od zakresu współpracy zapewniamy terminową realizację powierzonych zadań oraz skrupulatność. Pomożemy Państwo zadbać o chronologię w dokumentacji i zgodność znajdujących się w niej zapisów z przepisami prawa. Zapraszamy do współpracy.