Prowadzenie ksiąg rachunkowych — Żywiec

Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych dla przedsiębiorców z Żywca i okolicznych miejscowości. Dokumenty stanowią podstawę działania przedsiębiorstwa w kontekście rachunków oraz wypełniania obowiązków podatkowych, dlatego wymagają rzetelności, skrupulatności oraz wnikliwej znajomości przepisów.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz nieustannemu rozwojowi własnych kompetencji prowadzimy dokumenty z najwyższą starannością. Zapewniamy klientom stały wgląd w ich treść, aby mieli pewność, że wszystko odbywa się w chronologiczny i rzetelny sposób.

Dane zawarte w księgach rachunkowych są odpowiednio poselekcjonowane i zarchiwizowane. Dzięki temu możliwe jest nie tylko wyliczanie należności podatkowej, ale również kontrolowanie sytuacji finansowej, w której znajduje się przedsiębiorstwo.

 

Jakie usługi obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych?

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych zajmujemy się m.in. następującymi czynnościami:

 • przygotowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości
 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego na podstawie dokumentów źródłowych dostarczonych przez Klienta,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, w tym współpraca z audytorami badającymi księgi Klienta,
 • prowadzenie ewidencji pomocniczych do ksiąg rachunkowych jak np. ewidencja środków trwałych
 • sporządzenie kalkulacji miesięcznej stanowiącej podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy osób prawnych CIT lub fizycznych PIT,
 • sporządzanie rocznych deklaracji od osób prawnych, fizycznych
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji oraz informacji VAT, VAT-UE,
 • kontakt z organami podatkowymi, w razie ustaleń z Klientem reprezentacja przy kontroli,
 • w księgowości spółek kapitałowych – przygotowanie danych do uchwał związanych z podziałem zysku i wypłatą dywidendy

Zakres usług dopasowujemy do potrzeb klienta — branży, w której działa, a także wymogów prawnych związanych z charakterem danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu skupiamy się na najważniejszych dla Państwa aspektach, dbając o Waszą sytuację podatkową dokładnie w tym zakresie, w którym tego potrzebujecie.

 

Jakie rodzaje ksiąg rachunkowych prowadzimy?

Zajmujemy się prowadzeniem następujących rodzajów ksiąg podatkowych:

 • księgi rachunkowej — są w niej zestawione dane dotyczące obrotów i sald, aktywów i pasywów;
 • rejestru — dokument stanowi zbiór informacji umożliwiających identyfikację podatkową przedsiębiorstwa;
 • KPiR — księga przychodów i rozchodów to tzw. księgowość uproszczona. Polega na rejestrowaniu przychodów i rozchodów w przedsiębiorstwie;
 • ewidencji — księga służy do wyliczenia rzeczywistej kwoty obciążenia podatkowego. Może być prowadzona np. w formie karty podatkowej. Rodzaj zastosowanej ewidencji zależy od rodzaju i charakteru prowadzonej działalności oraz wymogów prawnych.

Skrupulatne prowadzenie dokumentacji ma kluczowe znaczenie dla klarownej sytuacji podatkowej firmy. Daje również przedsiębiorcy możliwość reagowania na aktualne zmiany zachodzące w finansach, co pozwala uniknąć strat finansowych.

Zapraszamy do współpracy — gwarantujemy dyskrecję i należytą skrupulatność podczas realizowania powierzonych nam zadań.