Sporządzanie deklaracji PFRON

podpis dokumentów przez paręOferujemy sporządzanie deklaracji PFRON. Swoje usługi świadczymy osobom prowadzącym działalność gospodarczą i właścicielom spółek zobowiązanym do odprowadzania składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach naszych usług zapewniamy kompleksowe wsparcie dla pracodawców zatrudniających pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w uzyskaniu dofinansowania z PFRON. Oferujemy pomoc w rozliczaniu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz bieżącą obsługę dokumentacji PFRON. Zajmujemy się również sporządzaniem i rozliczaniem wniosków.