KPiR: księga przychodów i rozchodów — Żywiec

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uzupełniana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT. Na jej podstawie małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zarządzać zagadnieniami związanymi z księgowaniem zdarzeń gospodarczych w uproszczonej formie.

W dokumentach wskazuje się jedynie najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem firmy. Uniknięcie szczegółów wiąże się z ograniczeniem formalności — wymaga więc mniej czasu poświęconego na ewidencjonowanie.

 

Księgowość uproszczona — podatkowa książka przychodów i rozchodów, karta podatkowa, lub ryczałt

W ramach uproszczonej księgowości przedsiębiorcy mogą prowadzić podatkową książkę przychodów i rozchodów, kartę podatkową lub dokumentację związaną z ryczałtem ewidencjonowanym, który także obsługujemy. Każdy z elementów różni się nieco w kontekście sposobu wypełniania.

Dobór formy rozliczenia jest uzależniony od formy opodatkowania firmy. Informujemy klientów na temat możliwości wynikających z ich sytuacji. Przedstawiamy legalne w danej sytuacji formy rozliczenia do wyboru, a także związane z nimi korzyści oraz zobowiązania. To pozwoli Państwu wybrać najlepszą dla siebie opcję.

 

Kto może prowadzić KPiR?

Księgę przychodów i rozchodów mogą prowadzić osoby spełniające jednocześnie następujące warunki:

  • rozliczają podatki na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub liniowo;
  • prowadzą działalność indywidualnie lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki partnerskiej, przedsiębiorstwa w spadku;
  • osiągają przychody netto z działalności gospodarczej lub przychody spółki w poprzednim roku, które nie przekroczyły 2 milionów euro.

Macie Państwo wątpliwości, czy kwalifikujecie się do prowadzenia uproszczonej księgowości? Skontaktujcie się z nami. Pomożemy Wam przeanalizować Waszą sytuację i podjąć decyzję dotyczącą najkorzystniejszej formy opodatkowania.

 

Obsługa KPiR — jakie usługi oferujemy?

W ramach obsługi podatkowej księgi przychodów i rozchodów oferujemy następujące czynności:

  • bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie dostarczonych dokumentów źródłowych,
  • sporządzanie kalkulacji miesięcznej stanowiącej podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych,
  • prowadzenie ewidencji pomocniczych jak : ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, inne wymagane przepisami;
  • sporządzanie obowiązujących w okresach rozliczeniowych deklaracji oraz przygotowanie rocznego rozliczenia podatkowego z prowadzonej przez kancelarię działalności podatnika,
  • sporządzanie obowiązujących deklaracji VAT, VAT-UE, innych wymaganych w okresie deklaracji lub informacji z zakresu VAT Klienta wg dokumentacji wynikającej z ksiąg Klienta,
  • kontakt z organami podatkowymi, w razie ustaleń z Klientem reprezentacja przy kontroli.

Kompleksowa obsługa pozwoli nam zadbać o klarowną sytuację podatkową Państwa firmy, a Wam skupić się na jej dalszym rozwoju, oszczędzając przy tym czas i energię, których wymagałoby samodzielne analizowanie przepisów.

Zachęcamy do współpracy — zadbamy o przejrzystość prowadzonych dokumentów i ich zgodność z aktualnymi wymogami prawnymi.