Ryczałt ewidencjonowany — Żywiec

Zajmujemy się obsługą ryczałtu ewidencjonowanego. Forma uproszczonej księgowości jest uregulowana przez ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ryczałt stanowi formę rozliczenia, w której wysokość należności podatkowej jest obliczana na podstawie przychodu, a na stawkę podatku nie wpływają bezpośrednio koszty prowadzenie działalności.

Z formy opodatkowania mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne, które osiągają przychody z prowadzenia działalności gospodarczej;
 • spółki cywilne (wspólnikami muszą być tylko osoby fizyczne);
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku;
 • spółki jawne (ich wspólnikami muszą być jedynie osoby fizyczne);
 • przedsiębiorstwa w spadku.

Przychody wspomnianych podmiotów w ubiegłym roku podatkowym nie mogą przekroczyć kwoty 2 milionów euro. Z formy rozliczenia mogą korzystać także rolnicy oferujący sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego.

 

Podatek zryczałtowany — uproszczona procedura i brak możliwości odliczenia kosztów prowadzenia działalności od należności podatkowej

Ryczałt ewidencjonowany daje możliwość skorzystania z uproszczonej formy księgowości. Ewidencja przychodów ogranicza liczbę formalności i ryzyko błędów popełnionych w trakcie jej uzupełniania. Należy jednak pamiętać, że w ramach ryczałtu przedsiębiorcy nie mogą odliczyć od podatków kosztów prowadzenia działalności. Czy w związku z tym tego rodzaju forma rozliczenia się opłaca? Owszem — w przypadku przedsiębiorców, którzy mają niskie koszty związane z prowadzeniem firmy. Należą do nich m.in. duchowni czy wynajmujący.

 

Obsługa ryczałtu — jakie usługi świadczymy?

W ramach obsługi ryczałtu oferujemy:

 • bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie dostarczonych dokumentów źródłowych,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej stanowiącej podstawę do obliczenia zryczałtowanego podatku wg stawek ryczałtu dla poszczególnego rodzaju zdarzeń gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji pomocniczych jak : ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, inne wymagane przepisami;
 • sporządzanie obowiązujących w okresach rozliczeniowych deklaracji oraz przygotowanie rocznego zeznania podatkowego z prowadzonej przez kancelarię działalności podatnika,
 • sporządzanie obowiązujących deklaracji VAT, VAT-UE, innych wymaganych w okresie deklaracji lub informacji z zakresu VAT Klienta wg dokumentacji wynikającej z ksiąg Klienta,
 • kontakt z organami podatkowymi, w razie ustaleń z Klientem reprezentacja przy kontroli.

Do każdego przypadku podchodzimy w indywidualny i skrupulatny sposób. Wszystko po to, aby umożliwić Państwu zadbanie o klarowną sytuację podatkową. Na każdym etapie współpracy zapewniamy pomoc księgowej i możliwość skonsultowania z nami ewentualnych wątpliwości. Odpowiemy na Wasze pytania i pomożemy zadbać o przejrzysty charakter ewidencji.

 

Ewidencja ryczałtowa — jakie stawki podatkowe się wyróżnia?

Stawki ryczałtu wynoszą:

 • 17%;
 • 15%;
 • 14%;
 • 12%;
 • 10%;
 • 8,5%;
 • 8,5% w przypadku przychodów do 100 tysięcy złotych i 12,5% od nadwyżki ponad 100 tysięcy złotych;
 • 5,5%:
 • 2%.

Weryfikację tego, czy warto wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy rozpocząć od ustalenia, czy opodatkowanie w tej formie jest w ogóle możliwe. Sytuacja każdego podatnika będzie nieco inna i będzie zależała m.in. od kodów PKWiU. Podejmując decyzje o wybraniu konkretnej formy opodatkowania, należy uwzględnić własne przychody i koszty wynikające z ich osiągnięcia.