Pozostałe usługi księgowe

rozmowa nad projektem

Nasze pozostałe usługi księgowe obejmują również bieżące wsparcie księgowe w obszarach takich jak: doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, pomoc w rejestracji firmy, wyprowadzanie zaległości księgowych oraz sporządzanie raportów, biznes planów i controllingu kosztów. Naszym Klientom oferujemy również sporządzanie sprawozdań GUS i sporządzanie deklaracji PEFRON.

W ramach usług księgowych oferujemy również rozliczenia roczne zeznań podatkowych. Zapewniamy wykonanie wszystkich rozliczeń wynikających z formy opodatkowania firmy i przeprowadzanych transakcji gospodarczych. Sporządzamy rozliczenia: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 PIT-39 oraz inne zeznania podatkowe. Oferujemy również sporządzanie aktualizacji rejestracyjnej VAT-R.

W trosce o kompleksowość usług i dla Państwa wygody przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki związane z reprezentacją Klienta w urzędach. Pośredniczymy w składaniu deklaracji i reprezentujemy naszych Klientów w kontaktach z urzędami skarbowymi, ZUS i innymi instytucjami. Uczestniczymy również w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS i PIP.

W związku z przepisami nakładającymi na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych zajmujemy się również generowaniem i przesyłaniem Jednolitego Planu Kontrolnego JPK. Na potrzeby organów podatkowych generujemy raporty takie jak: JPK_PKPIR (zawierający informacje znajdujące się w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów), JPK_EWP (przedstawiający zestawienie transakcji zawartych w Ewidencji Przychodów) oraz JPK_KR (ewidencjonujący wszystkie transakcje dotyczące obrotów i sald, dziennika oraz zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

 

Usługi:

kobieta z notatkami

Wsparcie księgowej