Sporządzanie sprawozdań GUS

kalkulacje projektuW ramach obsługi księgowej oferujemy również sporządzanie sprawozdań GUS. Zgodnie z spoczywającym na przedsiębiorcach obowiązkiem, wynikających z ustawy dotyczącej statystyki publicznej tworzymy prawidłowe sprawozdania i dostarczamy je do GUS. Zapewniamy sporządzanie okresowych raportów zawierających dane statystyczne dotyczące prowadzonej spółki. Sprawozdania GUS wykonujemy m.in. dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych. Oferujemy również badanie raportów i korektę sprawozdań GUS.