Masz pytanie?
Zadzwoń do nas!
tel. +48 (33)
861-86-07
fax: +48 (33)
865-16-65
wykres
Tnij koszty w firmie
Zewnętrze biuro rachunkowe to tańsza "własna" księgowa!

Usługi księgowe – kadry i płace

szafka na dokumnety

Prowadzenie listy płac, czyli dokumentu zawierającego wysokości wynagrodzeń oraz kosztów wszystkich obciążeń publicznoprawnych (składki ZUS i podatek dochodowy) ponoszonych na rzecz zatrudnionych na umowę o pracę pracowników, nie należy do ustawowych obowiązków pracodawcy. Tworzenie takiego dokumentu wprowadza jednak większą przejrzystość w dokumentach firmy. Nasze biuro rachunkowe oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie kadr i płac, czyli prawnych i finansowych aspektów zarządzania personelem. Oferta obejmuje, poza tworzeniem listy płac, m.in. prowadzenie akt osobowych pracowników oraz tworzenie list wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych. Nasze działania w obszarze kadr i płac prowadzone są w oparciu o przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i stanowią naturalne uzupełnienie oferty z zakresu księgowości. Poniżej dokładana lista usług świadczonych na tych polach:

  • prowadzenie na podstawie dostarczonych dokumentów akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy,
  • prowadzenie na podstawie dostarczonych dokumentów umów cywilnoprawnych jak umowy  zlecenia, o dzieło , których stroną jest Klient,
  • naliczanie i sporządzanie list płac – wynagrodzeń ze stosunku pracy (w tym obliczanie wynagrodzeń chorobowych, zasiłków ZUS) oraz list wynagrodzeń z ww umów cywilnoprawnych, a na tej podstawie prowadzenie kartotek wynagrodzeń, obliczanie miesięcznych zaliczek od wypłaconych wynagrodzeń zarówno ze stosunku pracy, jak też z ww umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie rocznych PIT-11/40; PIT-4R,
  • zgłoszenia i wyrejestrowania do i z ubezpieczeń na podstawie dostarczonych dokumentów, sporządzanie miesięcznych raportów i deklaracji ZUS, przekaz elektroniczny dokumentów do ZUS-u.
© 2017 Eurofinanse Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa s.c. Iwona Duraj i Irena Lach
34-300 Żywiec, ul. Komonieckiego 1, woj. śląskie, tel.: (33) 861-86-07, fax: (33) 865-16-65
email: biuro@eurofinanse.info.pl