Masz pytanie?
Zadzwoń do nas!
tel. +48 (33)
861-86-07
fax: +48 (33)
865-16-65
wykres
Tnij koszty w firmie
Zewnętrze biuro rachunkowe to tańsza "własna" księgowa!

Pozostałe formy rozliczeń podatkowych

segregatory

Polskie prawo przewiduje również inne formy prowadzenia ewidencji gospodarczej niż księgi rachunkowe oraz księgi przychodów i rozchodów. Jedną z nich jest ryczałt ewidencjonowany, który polega na płaceniu podatków od uzyskanych przychodów z pominięciem kosztów. Wysokość stawki ryczałtu uzależniona jest od prowadzonej działalności i klaruje się według następujących stawek – 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%. Nasza oferta obejmuje ponadto prowadzenie rejestrów VAT, ewidencji/wykazu środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia.

 Pozostałe formy rozliczeń podatkowych oraz pozostałe ewidencje podatkowe prowadzone są w oparciu o Ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym, Ustawę podatku dochodowego osób fizycznych, Ustawę o VAT, rozporządzenia w zakresie podatku VAT.

Szczegóły poniżej:

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
  • ewidencjonowanie zdarzeń przychodów wg klasyfikacji podatkowej i stawek podatkowych określonych w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym z uwzględnieniem kategorii i rodzaju działalności Klienta
 • Rejestry VAT
  • prowadzenie na podstawie dostarczonych dokumentów rejestrów VAT zgodnie z przepisami Ustawy oraz rozporządzeń w zakresie podatku od towarów i usług, w tym : rejestry zakupu, sprzedaży, rejestry transakcji pozostałych jak np. Import usług, Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, usługi świadczone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, inne
  • na podstawie ww sporządzanie deklaracji VAT, VAT-UE
 • Ewidencja / Wykaz  Środków trwałych
  • wprowadzanie do ewidencji środków trwałych – nabytych lub wytworzonych przez podatnika środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na podstawie dostarczonej dokumentacji,
  • współpraca z Klientem w zakresie prawidłowego zaklasyfikowania środka trwałego do odpowiedniej grupy zgodnie z Klasyfikacją  Środków Trwałych, a na tej podstawie określenie stawki odpisu amortyzacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy podatku dochodowego osób fizycznych.
 • Ewidencja wyposażenia
  • wprowadzanie do ewidencji wyposażenia  – składników majątkowych które zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów stają się wyposażeniem firmy.
© 2017 Eurofinanse Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa s.c. Iwona Duraj i Irena Lach
34-300 Żywiec, ul. Komonieckiego 1, woj. śląskie, tel.: (33) 861-86-07, fax: (33) 865-16-65
email: biuro@eurofinanse.info.pl